اطلاعات اولیه

اطلاعات اولیه
برای شروع پرسش نامه و اطلاع از نتیجه ارزیابی، لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

شرایط شغلی

شرایط شغلی

لطفا گروهی را كه به مجموعه وظایف و مسئولیت های شما نزدیكتر است انتخاب كنید.


آیا فرد یا افرادی تحت نظارت یا مدیریت شما هستند؟ *
متوسط خالص دریافتی به معنای مبلغی است كه ماهانه پس از كسر بیمه و مالیات به حساب شما پرداخت می شود.
اگر دریافتی ماهانه شما به دلیل دریافت پاداش یا كمیسیون فروش و ... متغیر است، دریافتی خود را از ابتدای سال با هم جمع كرده و بر تعداد ماه ها تقسیم كنید تا متوسط دریافتی بدست آید.

محل کار

محل کار


کار شما به چه میزان تسلط به زبان انگلیسی نیازمند است؟ *

اطلاعات فردی

اطلاعات فردی


جنسیت *
وضعیت تاهل *
آیا محل سکونت شما در شهر محل کارتان قرار دارد ؟ *